Operon Modeling 2.0


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Operon Modeling 2.0
Beskrivelse Just an in-class simulation activity. The last question was added from an MIT biology course published on the web.
Emne Biologi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord AP Biology
Simuleringer Gene Machine: The Lac Operon


Forfattere Bob Kuhn
E-post for kontakt kuhn@fultonschools.org
Skole / Organisasjon Centennial High School
Lastet opp 21.03.17
Oppdatert 21.03.17