Investigating the relationship between field and potential around point charges


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating the relationship between field and potential around point charges
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electric field, equipotentials, potential
Simuleringer Ladninger og Felt (HTML5)


Forfattere Lori Fritz
Skole / Organisasjon Halcyon London international School
Lastet opp 19.03.17
Oppdatert 19.03.17