Wave Interference and Path Difference


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Interference and Path Difference
Beskrivelse This activity will allow students to investigate practically how to determine antinodes and nodes on a wave interference pattern. From this they should be able to formulate an algorithm that will describe the differences.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Path Difference; wave interference; antinodes; nodes; light; wavelength
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Simon Lees
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 09.03.17
Oppdatert 09.07.17