Wave Interference & Fringe Patterns


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Interference & Fringe Patterns
Beskrivelse In this activity students will explore how interference patterns occur. They will investigate using data antinodes and nodes in both water; sound and light. They will use data to explain the formation antinodes and nodes.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Wave interference; fringe patterns; antinodes; nodes; light; water; sound; waves
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Simon Lees
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 08.03.17
Oppdatert 08.03.17