Critical Angle & Total Internal Reflection


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Critical Angle & Total Internal Reflection
Beskrivelse This activity allows students to explore what the critical angle is, measure it and link it to the calculation using Snell's Law. They then see what happens beyond the critical angle and then link this to fibre optic cabling.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Critical angle; Total Internal Refection; TIR; Refraction; Fibre optics
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Simon Lees
E-post for kontakt slees@sthildas.qld.edu.au
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 05.03.17
Oppdatert 05.03.17