Standard Adding Algorithm Demonstration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Standard Adding Algorithm Demonstration
Beskrivelse Use Make Ten to demonstrate how the standard algorithm works.
Emne Matematikk
Nivå Barneskole
Type Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord adding, adding algorithm
Simuleringer Make a Ten (HTML5)


Forfattere Beth Stade
E-post for kontakt bethstade@comcast.net
Skole / Organisasjon Univeristy of Colorado
Lastet opp 03.03.17
Oppdatert 06.03.17