Refraction and Snell's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Refraction and Snell's Law
Beskrivelse This will get students to collect incident and refractive angles process them and then convert into a single line graph. This is then used to determine refractive index from the gradient and compare to a known value.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Refraction; Snell's Law; Graphing; gradient; refractive index
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Simon Lees
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 02.03.17
Oppdatert 02.03.17