Determining Speed and Intensity of Light during Refraction


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Determining Speed and Intensity of Light during Refraction
Beskrivelse This activity allows students to collect data and see what happens to the speed of light and the light intensity as it passes through different media.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Speed of light; light intensity; refraction
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5), Avbøyning av lys


Forfattere Simon Lees
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 02.03.17
Oppdatert 02.03.17