Reflection in a plane surface


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Reflection in a plane surface
Beskrivelse This allows students to determine the law of reflection from collected data
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Reflection; Law of reflection; plane surfaces
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5), Avbøyning av lys


Forfattere Simon Lees
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 02.03.17
Oppdatert 02.03.17