Series and Parallel Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Series and Parallel Circuits
Beskrivelse Build a series and parallel circuit. Calculate voltage, current, and resistance.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Current, Parallel, Resistance, Series, Voltage
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Howard Schneider
Skole / Organisasjon Curtis High School
Lastet opp 08.02.17
Oppdatert 08.02.17