PhET Simulation- Lac Operon


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel PhET Simulation- Lac Operon
Beskrivelse Brief activity designed to reinforce the general structure and function of the lac operon.
Emne Biologi
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon, Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gene regulation lac operon simulation
Simuleringer Gene Machine: The Lac Operon


Forfattere Pj Foley
E-post for kontakt pj_foley@whps.org
Skole / Organisasjon Conard High School
Lastet opp 29.01.17
Oppdatert 29.01.17