Exploring Nuclear Fission


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Nuclear Fission
Beskrivelse Exploring the differences between U-235, U-238, and U-239 with respect to nuclear fission and chain reactions.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Fission, Uranium
Simuleringer Fisjon


Forfattere Karen M
E-post for kontakt stuffforkaren@yahoo.com
Skole / Organisasjon BHS
Lastet opp 30.12.16
Oppdatert 30.12.16