Funky Functions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Funky Functions
Beskrivelse Students use the function builder as an introduction to geometric transformations as functions.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Discussion Prompts, Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord reflections, rotations, transformations
Simuleringer Funksjonsbygger (HTML5), Function Builder: Basics (HTML5)


Forfattere Mary Burr
E-post for kontakt mary.burr2@gmail.com
Skole / Organisasjon Augusta Raa Middle School
Lastet opp 24.11.16
Oppdatert 06.06.17