What are the chances? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel What are the chances?
Beskrivelse Students will explore the ideas of chance using the Plinko game as a context.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord probability
Simuleringer Plinko sannsynlighet (HTML5)


Forfattere Susan Miller
Skole / Organisasjon University of Colorado
Lastet opp 13.11.16
Oppdatert 26.06.17