Waves on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String
Beskrivelse 20-30 min activity to practise calculations of wave speed and to show how tension and damping affect the speed of a wave.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord damping, speed, tension, time
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Charlotte Daniell
Skole / Organisasjon RGS Worcester
Lastet opp 04.11.16
Oppdatert 04.11.16