Waves on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String
Beskrivelse 20-30 min activity to practise calculations of wave speed and to show how tension and damping affect the speed of a wave.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord damping, speed, tension, time
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Charlotte Daniell
E-post for kontakt chd@rgsw.org.uk
Skole / Organisasjon RGS Worcester
Lastet opp 04.11.16
Oppdatert 04.11.16