Parallel Connection: Warm Up


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Parallel Connection: Warm Up
Beskrivelse This simple activity will guide the students in understanding one of the electricity topics which is parallel connection.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuit diagrams, parallel connection
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab


Forfattere Joel Potane
Skole / Organisasjon Department of Education Division of Cagayan de Oro
Lastet opp 11.10.16
Oppdatert 11.10.16