Moving Man Multiple Representations


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man Multiple Representations
Beskrivelse This activity covers position vs. time and velocity vs. time graphs for constant velocity. Students are given one representation of the motion and are asked to provide several others, including verbal, graphical, and diagrammatical. Students also calculate average speed and average velocity.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord average velocity, displacement, position, velocity
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Aaron Ellis
Skole / Organisasjon Brebeuf Jesuit Preparatory School
Lastet opp 19.09.16
Oppdatert 19.09.16