Static Electricity Lab!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Static Electricity Lab!
Beskrivelse Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Balloons and Static Electricity and John Travoltage simulators.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord attract, charge, current, friction, negative, neutral, positive, repel
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), John Travoltage (HTML5)


Forfattere Jamie Schoenberger
Skole / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lastet opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16