Plate Tectonics Lab!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Plate Tectonics Lab!
Beskrivelse Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Plate Tectonics simulator.
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord boundary, convergent, divergent, subduction, transform
Simuleringer Plate Tectonics


Forfattere Jamie Schoenberger
E-post for kontakt jamie.schoenberger@windermereprep.com
Skole / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lastet opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16