Phase Changes Lab!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Phase Changes Lab!
Beskrivelse Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the States of Matter: Basics simulator.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord average kinetic energy, phase change, pressure, temperature, volume
Simuleringer States of Matter: Basics


Forfattere Jamie Schoenberger
Skole / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lastet opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16