Build an Atom Lab!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom Lab!
Beskrivelse Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Build an Atom simulator.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atom, atomic mass, atomic number, electron, neutron, proton
Simuleringer Bygg et atom (HTML5)


Forfattere Jamie Schoenberger
Skole / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lastet opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16