Build a Molecule Lab!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Build a Molecule Lab!
Beskrivelse Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Build a Molecule simulator.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atom, bond, element, molecule
Simuleringer Bygg et molekyl


Forfattere Jamie Schoenberger
Skole / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lastet opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16