Bending Light Lab!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Bending Light Lab!
Beskrivelse Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Bending Light simulator.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord density, index, medium, reflection, speed of light, transmit
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5)


Forfattere Jamie Schoenberger
Skole / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lastet opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16