Experimental Design: Projectile Motion! A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Experimental Design: Projectile Motion!
Beskrivelse Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Projectile Motion simulator.
Emne Annet, Geofag
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord control variable, dependent variable, independent variable
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion


Forfattere Jamie Schoenberger
Skole / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lastet opp 31.05.16
Oppdatert 23.08.17