Lunar Lander!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lunar Lander!
Beskrivelse Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Lunar Lander simulator.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Free Body Diagrams, Intertia, Newton's 1st Law, forces
Simuleringer Lunar Lander


Forfattere Jamie Schoenberger
Skole / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lastet opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16