Understanding Rates of Reactions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Understanding Rates of Reactions
Beskrivelse In this activity, students start by learning what it takes to have a successful chemical reaction. They investigate how equilibrium is reached, where the equilibrium lies, relate the equilibrium to the potential energy diagram, and manipulate the position of the equilibrium.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord activation energy, collision theory, potential energy diagrams, reaction rates, reactions, reversible
Simuleringer Reactions & Rates


Forfattere Lauren Petersen
Skole / Organisasjon Montgomery High School
Lastet opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16