Super Basic Gas Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Super Basic Gas Law
Beskrivelse Students are allowed to explore the simulation and make some quick generalizations about gases. They are asked to provide data evidence from their interactions with the sim. One sided, minimal writing, developed for alternative ed.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Annet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående skole
Type Annet, Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord alternative ed
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Lisa Bulat
Skole / Organisasjon Learning Options High School
Lastet opp 10.05.16
Oppdatert 10.05.16