Student Guide for PhET - Ohm's Law in html5


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Student Guide for PhET - Ohm's Law in html5
Beskrivelse Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord I, Ohm, R, V, current, resistance, voltage
Simuleringer Ohms lov (HTML5)


Forfattere Brian Libby
Skole / Organisasjon Ben Davis High School
Lastet opp 02.05.16
Oppdatert 02.05.16