Student Guide for PhET - pH Scale in html5


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Student Guide for PhET - pH Scale in html5
Beskrivelse Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acid, base, h+ -oh, ph, poh
Simuleringer pH-skala (HTML5)


Forfattere Brian Libby
Skole / Organisasjon Ben Davis High School
Lastet opp 29.04.16
Oppdatert 29.04.16