Student Guide for PhET - Acid Base Solutions in html5


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Student Guide for PhET - Acid Base Solutions in html5
Beskrivelse Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord acids, bases, guide, solutions
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5)


Forfattere Brian Libby
Skole / Organisasjon Ben Davis High School
Lastet opp 15.04.16
Oppdatert 01.05.16