States of Matter Basics Student Guide


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Basics Student Guide
Beskrivelse For more advanced junior high students just getting introduced to states of matter, this is an open-ended guide for exploring the relationships between temperature, pressure, and volume.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord states of matter
Simuleringer States of Matter: Basics


Forfattere Kim Miller
Skole / Organisasjon Goleta Valley Junior High
Lastet opp 11.04.16
Oppdatert 11.04.16