Inquiry Equilibrium activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Inquiry Equilibrium activity
Beskrivelse This student designed inquiry activity will help students understand how energy requirements are connected to equilibrium position under different reaction conditions.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord activation energy, chemistry, equilibrium, kinetics, reactions
Simuleringer Reversible reaksjoner


Forfattere Joshua Manner
Skole / Organisasjon Dublin City Schools
Lastet opp 11.04.16
Oppdatert 11.04.16