Isotopes


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Isotopes
Beskrivelse Students use the simulation to make a chart of naturally occuring isotopes and their composition/ stability. They then go on to calculate relative atomic masses based on the data recorded. They will need a copy of the instruction sheet and the table (on A3 if hard copy).
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atomic structure, isotopes, radioactivity, relative atomic mass
Simuleringer Isotoper og atommasse


Forfattere Corrin Funnell
Skole / Organisasjon Shrewsbury International School
Lastet opp 23.03.16
Oppdatert 23.03.16