Trig Tour - Using Reference Angles with a Unit Circle A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Trig Tour - Using Reference Angles with a Unit Circle
Beskrivelse In this lesson, students will dig deeply into the unit circle to find strategies for locating additional angles (reference angles) having the same trigonometric values.
Emne Matematikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Cosine, Sine, Tangent, Trigonometry, Unit Circle
Simuleringer TrigonometriTur (HTML5)


Forfattere Susan Miller
E-post for kontakt susan.miller@colorado.edu
Skole / Organisasjon University of Colorado
Lastet opp 15.03.16
Oppdatert 26.06.17