Plate Tectonic Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Plate Tectonic Simulation
Beskrivelse Students are guided through how to discover properties of different plate boundaries.
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Plate
Simuleringer Plate Tectonics


Forfattere Kevin Birkholz
E-post for kontakt kbirkholz@bloomfield.org
Skole / Organisasjon Bloomfield Hills Schools
Lastet opp 09.03.16
Oppdatert 09.03.16