Relationship between electricity and magnetism


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Relationship between electricity and magnetism
Beskrivelse The purpose of this lab is an inquiry based approach to understanding the relationship between electricity and magnetism.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electric fields, electric force, electromagnet, magnetic fields
Simuleringer Charges and Fields, Faradays lov (HTML5)


Forfattere Ashlee Michael
Skole / Organisasjon South Side Middle School
Lastet opp 03.03.16
Oppdatert 03.03.16