Bending Light Student Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Bending Light Student Worksheet
Beskrivelse This is a conceptual lab for a lower level high school physics class.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord bending light, lenses, reflection, refraction
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5)


Forfattere Lucy Kulbago
Skole / Organisasjon Villa Angela-St. Joseph
Lastet opp 01.03.16
Oppdatert 01.03.16