Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton)
Beskrivelse Estudo de conservação de quantidade de moviimento
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Newton, colisão, conservação, laboratório, momento, movimento
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Tiago Almeida
Skole / Organisasjon Secretaria de Educação SP
Lastet opp 29.02.16
Oppdatert 18.01.19