States of Matter Modeling


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Modeling
Beskrivelse Students share their current models about how particles move in states of matter. Then they interact with the simulation, and alter their models.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas, liquid, matter, models, of, solid, states
Simuleringer States of Matter: Basics


Forfattere Chuck Faber
Skole / Organisasjon Pine Hollow Middle School
Lastet opp 21.02.16
Oppdatert 21.02.16