Aktiviti Memahami Gelombang Bunyi Menggunakan Simulasi “Sound PheT”


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Aktiviti Memahami Gelombang Bunyi Menggunakan Simulasi “Sound PheT”
Beskrivelse Membantu murid dalam memahami hubungan amplitud & kelansingan dengan kekuatan & kenyaringan bunyi. Juga memperkenalkan murid dengan konsep interferens gelombang bunyi dan faktor mempengaruhi interferens genombang bunyi.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gelombang bunyi interferens bunyi
Simuleringer Lyd


Forfattere Abdul Halim Roslan
Skole / Organisasjon SMK Agama Limbang
Lastet opp 15.02.16
Oppdatert 15.02.16