Gas Properties Phet Simulation worksheet (AP Physics 2)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties Phet Simulation worksheet (AP Physics 2)
Beskrivelse Worksheet for AP Physics 2. It provides instructions to guide students through Phet Gas Properties simulation investigation. It can be used as homework assignment or classwork.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord AP, Gas, Properties, thermal
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Yau-Jong Twu
Skole / Organisasjon Eleanor Roosevelt High School, pgcps
Lastet opp 12.02.16
Oppdatert 12.02.16