Exploring Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Circuits
Beskrivelse Students explore building series and parallel circuits under different parameters and how effectively electrons are able to flow through various materials.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conductor, insulator, parallel, series
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Rosemary Boardman
Skole / Organisasjon International School of Beijing
Lastet opp 09.02.16
Oppdatert 30.10.17