Collision Into Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Collision Into Activity
Beskrivelse For students who have learnt about momentum but not yet investigated collisions. This is a quick way of investigating inelastic versus elastic collisions.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord momentum collision introduction inelastic elastic
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Tim Woolgar
Skole / Organisasjon Gateway High School
Lastet opp 29.01.16
Oppdatert 29.01.16