Charges and Fields Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Charges and Fields Lab
Beskrivelse I have created an inquiry lab based on two simulations to help students understand static charges.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Static Charges
Simuleringer Charges and Fields, Elektrisk landhockey


Forfattere John Wrigtht
Skole / Organisasjon Walter Murray
Lastet opp 14.12.15
Oppdatert 14.12.15