Phase Changes using States of Matter Sim


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Phase Changes using States of Matter Sim
Beskrivelse Revised lab investigating the properties of solids, liquids and gases and how pressure and temperature affect phase changes.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Phase Changes, States of Matter
Simuleringer Aggregattilstander


Forfattere Mary Arny
Skole / Organisasjon Northwest-Shoals Community College
Lastet opp 03.12.15
Oppdatert 03.12.15