Phase Changes using States of Matter Sim


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Phase Changes using States of Matter Sim
Beskrivelse A lab using neon, water and oxygen models to get students to describe the effect of temperature and pressure on the phase of gases and liquids and to explore the triple point of water.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Phase Changes, States of Matter
Simuleringer Aggregattilstander


Forfattere Mary Arny
Skole / Organisasjon Northwest-Shoals Community College
Lastet opp 19.11.15
Oppdatert 19.11.15