High School Chemistry 1 level: Limiting reagents


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel High School Chemistry 1 level: Limiting reagents
Beskrivelse A more advanced high school level work sheet which uses each simulation in a step wise sequence. Concludes with an easily 'graded' knowledge check. It's a good way to move a group whom is struggling with the basic balancing concept - on to limiting reagents.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord balancing, leftovers, limiting reagents, products, reactants
Simuleringer Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5)


Forfattere laura peck
Skole / Organisasjon metro nashville public schools
Lastet opp 18.11.15
Oppdatert 18.11.15