Wave Basics for Middle Schoolers


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Basics for Middle Schoolers
Beskrivelse This activity introduces middle schoolers to the three basic measurements of a wave: wavelength, frequency, and amplitude. Students manipulate the activity to find their own definitions.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Amplitude, Frequency, Middle School, Wavelength, Waves
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Megan Elmore
Skole / Organisasjon Glenn Westlake Middle School
Lastet opp 12.11.15
Oppdatert 12.11.15