Fluid Pressure and Flow Phet Simulation worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Fluid Pressure and Flow Phet Simulation worksheet
Beskrivelse Worksheet to go with the Fluid Pressure and Flow Phet Simulation. Can be used for AP Physics 2 classes. More resources at www.twuphysics.org.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord AP Physics 2, Flow, Fluid, Phet, Pressure, Simulation, worksheet
Simuleringer Fluidtrykk og gjennomstrømming


Forfattere Yau-Jong Twu
Skole / Organisasjon Eleanor Roosevelt High School, pgcps
Lastet opp 02.11.15
Oppdatert 02.11.15