Density


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Density
Beskrivelse Students complete with either teacher demo or independent
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Discussion Prompts, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Compare the size/volume w sink/float
Simuleringer Density


Forfattere Melanie Williams
Skole / Organisasjon Bremen Middle
Lastet opp 21.10.15
Oppdatert 21.10.15